De Trûbadoersjûn

Vanaf 16 maart ga ik samen met Gurbe Douwstra en Piter Wilkens op pad. Wij verzorgen in deze setting een avond/middag vullend programma met de mooiste Friese liedjes. Hoogstwaarschijnlijk ook wel ergens in een zaal bij jou in de buurt! De Trûbadoersjûn, trije fryske sjongers & Lietskriuwers… Hou de agenda’s in de gaten!

(Voorlopige) Agenda Trubadoersjûn
16 maart 15.00 uur ’t Komissiehuys Nyegea
9 mei 20.30 uur MFC Harspit Toppenhuzen
6 juni 20.30 uur De Gekroonde Leeuw Arum
13 september 20.30 uur Boppeslach Minnertsgea
19 september 20.30 uur Baron Theater Opende (Gn)
11 oktober 20.30 uur It Wapen fan Barradiel Jorwert
18 oktober 20.30 uur Heechhûs Heeg
15 november 20.30 uur ’t Bynt Boarnburgum
12 december 20.30 uur Doarpshûs Folsgeare
18 februari 2015 20.30 uur Kampioen Hijum
13 november 2015 20.30 uur Terpring Brantgum

Parsefoto trubadoersjun Internet