Discografie

Cover CD; Marcel Smit 2
(2007)
Singel; Lyts Famke
(2008)

 

Cd; De kop der foar!
(2010)
Cd; Muzyk
(2011)

 

Single; In part fan dy
(2013)
Cd; Mear Muzyk (2014)

 

Single; De Stjoerman
(2015)

Ook heeft Marcel Smit meegewerkt aan de volgende albums:

Cd; Kryst Yn Fryslan Cd; Simmer Yn Fryslan