Opname’s Album

De opname’s van het nieuwe album lopen op schema!
In de RDS studio van Rein Zwerver te Sneek neem ik de zo veel mogelijk “live” op met De Hiele Hannel, mijn muzikale vrienden Wilt Dijk en Wander van Duin.
Dit alles op een Tascam Taperecorder. Hier maken we geen gebruik van computers om wat bij te schuiven, maar gaan we voor het pure analoge geluid.
Afgelopen maandag zijn Ruben Mulder, Yanesh Sjoerdsma, Agnes Sambrink, Carin Seegers en Elly May nog langs geweest om van Hûntsje Minne een echte Gospel te maken!
Peter van der Zwaag is nog bezig met een piano nummer en als alles goed is komt Christiaan van Hemert, de violist van o.a. Stochelo Rosenberg en het Rosenberg Trio nog naar Sneek om de vioolpartijen in te spelen.

Ik durf nog geen datum te noemen maar eind dit jaar moet lukken!